مقالات

کلر وقتی صحبت از کلر به میان می آید، کاربردهای اندکی از یک ماده پرکاربرد به ذهن خطور می کند. ماده ای با ویژگی های خاص که باعث شده به عناوین مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

6 مورد از خاص ترین کاربرد کلر در صنعت

البته با توجه به ساختار تشکیل دهنده کلر، کاربرد آن در قسمت های مختلف نیز متفاوت و با غلظت گوناگون است. در ادامه سعی می کنیم به برخی نکات در مورد هیپوکلریت کلسیم ایرانی و خارجی اشاره کنیم. آگاهی از این نکات به استفاده هرچه بهتر این ماده کمک خواهد کرد

انتخاب کلر برای کاربردهای مختلف نیز با داشتن دانش نسبت به این ماده فزونی پیدا می کند.

ویژگی های ساختاری کلر

کلر یکی از موادی است که در طبیعت یافت می شود. این ماده عنصر شیمیایی با نماد Cl است و در حال استاندارد به صورت گاز Cl2 وجود دارد. کلر ماده ای سمی و خطرناک است که ممکن است اثرات بسیار بدی داشته باشد.

یکی از مواد شیمیایی که کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف دارد، فرمالین است. فرمالین در زمینه های مختلفی کاربرد دارد که یکی از معروف ترین این کاربردها در مورد ضدعفونی کردن مراتع دام و طیور و به ویژه پرورش ماهی است. در این مطلب...

اسید نیتریک از جمله اسیدهای آلی پرکاربرد است. این اسید در دنیای امروز و به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی توانسته خود را در صنایع مختلفی مثل صنایع هوافضا و نظامی جای داده و گستره کاربردهای خود را فراتر از دیگر اسید های هم خانواده...