تماس باما

تماس با پارسیان صنعت
 آدرس: اصفهان، خیابان میرداماد، مجتمع پویش

شماره های تماس: ۰۹۱۳۱۰۷۴۶۲۶ – ۰۳۱۳۲۳۳۹۴۲۶

فاکس: ۰۳۱۳۲۳۵۷۳۳۵

 PARSIAN_SANAT88@YAHOO.COM :ایمیل